Điều khoản sử dụng website

13/10/2022 00:53:06

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

1. Tổng quan:

• Chính sách về Điều khoản và Quy định Sử dụng Dịch vụ Chính sách Bảo mật https://napgameuytin.com, sau đây gọi tắt là " napgameuytin ", áp dụng khi Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ của napgameuytin (sau đây gọi tắt là "Sử dụng napgameuytin ").

• Quý Khách hàng cần đọc và đồng ý với tất các các quy định trong Bản Chính sách này trước khi sử dụng napgameuytin , để hiểu về quyền lợi và nghĩa vụ của Quý Khách hàng khi sử dụng napgameuytin. Khi đã sử dụng napgameuytin, có nghĩa là Quý Khách hàng đã hoàn toàn tự nguyện đồng ý với tất cả các quy định trong Bản Chính sách này.

• Bản Chính sách này gồm tám (8) Điều. Những tiêu đề chính và phụ trong Bản Chính sách này mang tính chất tham khảo chứ không giới hạn phạm vi mỗi mục.

2. Thay đổi nội dung:

napgameuytin có thể sửa đổi nội dung Bản Chính sách này vào bất cứ thời gian nào.

• Những thay đổi trong Bản Chính sách sẽ được thông báo trên website napgameuytin trước thời điểm áp dụng (ngày hiệu lực) ít nhất là mười bốn (14) ngày.

• Nếu Quý Khách hàng không đồng ý với nội dung thay đổi thì có thể chấm dứt sử dụng napgameuytin, hoặc gửi văn bản phản đối đến napgameuytin trước ngày hiệu lực. Nếu không có hành động gì thì có nghĩa là Quý Khách hàng đồng ý với các nội dung thay đổi.

• Trong trường hợp napgameuytin không chấp nhận văn bản phản đối của Quý Khách hàng thì vào ngày hiệu lực thỏa thuận hợp tác này được tự động chấm dứt.

NỘI DUNG BẢN CHÍNH SÁCH

Điều 1: Thu thập thông tin người dùng.

Chúng tôi thu thập thông tin của Quý Khách hàng nhằm mục đích mang tới dịch vụ tốt nhất. Từ việc tùy chỉnh, điều hướng thông tin theo thói quen, sở thích của người dùng tới việc nâng cấp các chức năng, dịch vụ, hỗ trợ Quý Khách hàng giao dịch nhanh, an toàn, tiện lợi.

Chúng tôi thu thập thông tin theo 2 cách:

• Thông tin Quý Khách hàng cung cấp cho chúng tôi: Khi Quý Khách hàng mua dịch vụ của chúng tôi, Chúng tôi yêu cầu Quý Khách hàng điền thông tin như sau:

- Thông tin email, số điện thoại, địa chỉ.

- Thông tin tài chính như số tài khoản ngân hàng, số thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng… nhằm kết nối thanh toán với ngân hàng.

• Thông tin thu thập được thông qua quá trình Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Thông qua Google Analytics, một dịch vụ phân tích dữ liệu được cung cấp bởi Google, Inc. (Sau đây sẽ gọi tắt là “Google”) chúng tôi sẽ thu thập được thông tin địa chỉ IP, độ tuổi, giới tính, sở thích và số lần tương tác với số lần xuất hiện của quảng cáo, bài viết và thời gian của Quý Khách hàng trên website https://napgameuytin.com. Google Analytics dùng cookie - là những tập tin văn bản đặt trong máy tính để giúp website phân tích người dùng vào web như thế nào. Thông tin được tổng hợp từ cookie sẽ được truyền tới và lưu bởi Google trên các máy chủ tại Hoa Kỳ. Google sẽ dùng thông tin này để đánh giá cách dùng web của Quý Khách hàng, lập báo cáo về các hoạt động trên web cho các nhà khai thác web và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến các hoạt động internet và cách dùng internet. Google cũng có thể chuyển giao thông tin này cho bên thứ ba theo yêu cầu của pháp luật hoặc các bên thứ ba xử lý thông tin trên danh nghĩa của Google. Google sẽ không kết hợp địa chỉ IP của Quý Khách hàng với bất kỳ dữ liệu nào khác mà Google đang giữ. Quý khách có thể từ chối dùng cookie bằng cách chọn các thiết lập thích hợp trên trình duyệt của mình, tuy nhiên lưu ý rằng điều này sẽ ngăn Quý Khách hàng sử dụng triệt để chức năng của website. Bằng cách sử dụng trang web này, Quý Khách hàng đã đồng ý cho Google xử lý dữ liệu về Quý Khách hàng theo cách thức và các mục đích nêu trên.

Điều 2: Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng.

Chúng tôi có biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc trái pháp luật hoặc mất mát hoặc tiêu hủy hoặc thiệt hại cho thông tin của Quý Khách hàng. Khi thu thập dữ liệu trên web, chúng tôi thu thập chi tiết cá nhân của Quý Khách hàng trên máy chủ an toàn. Chúng tôi sử dụng tường lửa để bảo đảm an ninh cho máy chủ. Khi thu thập chi tiết các thẻ thanh toán điện tử, chúng tôi dùng mã hóa bằng Secure Socket Layer (SSL). Khi chúng tôi không thể bảo đảm an ninh 100%, SSL sẽ gây khó khăn cho hacker muốn giải mã thông tin của quý khách. Quý Khách hàng không nên gửi đầy đủ chi tiết của thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ khi chưa được mã hóa cho chúng tôi. Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ vật lý và điện tử trong mối liên kết với thu thập, lưu trữ và tiết lộ thông tin của Quý Khách hàng. Các thủ tục an toàn của chúng tôi nghĩa là chúng tôi có thể đôi khi yêu cầu giấy tờ chứng minh trước khi tiết lộ thông tin cá nhân cho Quý Khách hàng.

Chúng tôi khuyên quý khách rằng quý khách không nên đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai bằng email, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những mất mát quý khách có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của quý khách qua internet hoặc email.

Quý khách tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật nhưng trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật.

Các điều kiện, điều khoản và nội dung của trang web này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và tòa án Việt Nam có thẩm quyền xem xét.

Điều 3: Quyền sở hữu trí tuệ và An toàn bảo mật tại napgameuytin.

3.1. Quý Khách hàng cam kết:

1. Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của napgameuytin và các sản phẩm, dịch vụ khác của napgameuytin . Không tự ý thay đổi sao chép tên gọi, hình ảnh, số điện thoại và các thành phần liên quan đến thương hiệu của các sản phẩm của napgameuytin. tại bất kỳ đâu.

2. Hợp tác và cung cấp thông tin theo yêu cầu của napgameuytin trong quá trình điều tra các trường hợp nghi ngờ phạm pháp, lừa đảo hoặc vi phạm các quy định của napgameuytin.

3. Thực hiện đúng các hướng dẫn an toàn của napgameuytin, tự bảo mật thông tin thanh toán và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra mất mát do rò rỉ thông tin từ phía mình.

3.2.Thông báo tới Quý Khách hàng:

1. Quý Khách hàng đồng ý rằng napgameuytin có thể gửi thông báo tới Quý Khách hàng bằng cách thông báo trên website https://napgameuytin.com hoặc gửi thư điện tử tới địa chỉ email hoặc số điện thoại mà Quý Khách hàng đã cung cấp. Quý Khách hàng có thể sẽ nhận được thông báo/thư điện tử hoặc tin nhắn SMS của chúng tôi khi có những sự kiện cần thông báo tới Quý Khách hàng.

2. Nếu những thông báo này được gửi qua email, chúng tôi mặc định Quý Khách hàng sẽ nhận được thông tin sau hai (02) ngày làm việc tính từ thời điểm thư được gửi đi. Nếu những thông báo đó được gửi bằng SMS, chúng tôi mặc định Quý Khách hàng sẽ nhận được trong vòng 02 ngày sau khi đưa thông báo đó lên website.

3. Quý Khách hàng có thể thông báo không nhận email/ SMS từ chúng tôi bằng việc phản hồi tới thông tin liên hệ của chúng tôi tại mục 3.4 của thỏa thuận này.

3.3.Liên hệ tới Quý Khách hàng:

Bằng việc cung cấp số điện thoại (di động và/hoặc cố định) khi sử dụng napgameuytin . Quý Khách hàng đã đồng ý cho phép napgameuytin được gửi tin nhắn SMS/ MMS hoặc gọi điện thoại tới số điện thoại của Quý Khách hàng để giới thiệu, tư vấn, hỗ trợ hoặc thông báo hoặc quảng bá cho napgameuytin.

3.4.Thông tin liên hệ của napgameuytin

Ngoài các phương thức liên hệ trực tiếp với bộ phận hỗ trợ được napgameuytin đưa lên website https://napgameuytin.com, Quý Khách hàng có thể liên hệ hoặc gửi tài liệu tới địa chỉ của napgameuytin theo thông tin như sau:

Điều 4: Điều khoản Trách nhiệm & Quyền lợi.

4.1.Trách nhiệm của Quý Khách hàng.

a) Khi sử dụng napgameuytin Quý Khách hàng sẽ luôn phải chịu trách nhiệm với mọi giao dịch xuất phát từ Quý Khách hàng (email nhận tiền, số điện thoại, tài khoản thanh toán, hệ thống mạng Quý Khách hàng đang sử dụng…). Có thể Quý Khách hàng phải bồi thường chonapgameuytin và/hoặc người sử dụng khác hoặc bên thứ ba có liên quan nếu Quý Khách hàng vi phạm Bản Chính sách người dùng này hay nếu Quý Khách hàng gây tổn thất, thiệt hại cho napgameuytin , cho người dùng khác hoặc bên thứ ba có liên quan.

b) Trong trường hợp napgameuytin trừ tiền từ tài khoản của Quý Khách hàng (tài khoản ngân hàng, tài khoản ngân lượng, thẻ tín dụng,…) để hoàn trả tiền cho một tài khoản khác, nếu số dư tài khoản của Quý Khách hàng tại thời điểm đó không đủ cho giao dịch, napgameuytin có thể ghi âm tài khoản tương ứng của Quý Khách hàng và Quý Khách hàng sẽ được napgameuytin yêu cầu Nạp tiền bổ sung vào tài khoản tương ứng của Quý Khách hàng để bù đắp cho số tiền đã bị ghi âm. Nếu Quý Khách hàng không làm như vậy theo đúng thời hạn thì napgameuytin có thể kiện Quý Khách hàng ra Tòa án theo quy định Pháp luật của Việt Nam.

4.2.Quyền của napgameuytin.

Nếu napgameuytin có lý do để cho rằng Quý Khách hàng vi phạm những Hoạt động bị giới hạn, napgameuytin sẽ làm hết mức để bảo vệ napgameuytin và/hoặc người dùng khác hoặc bên thứ ba có liên quan. Những hành động chúng tôi có thể thực hiện gồm (nhưng không chỉ giới hạn ở những hành động này):

a) napgameuytin có thể tạm ngừng hoặc giới hạn truy nhập của Quý Khách hàng vào dịch vụ;

b) napgameuytin có thể có những thông tin cập nhật sai vì thông tin đó do Quý Khách hàng cung cấp cho napgameuytin

c) napgameuytin cũng có thể từ chối cung cấp dịch vụ cho Quý Khách hàng;

d) Nếu Quý Khách hàng bị khiếu nại, tranh chấp, đòi hoàn lại tiền… napgameuytin có thể tạm giữ/đóng băng khoản tiền mà Quý Khách hàng đã thanh toán cho napgameuytin trong tài khoản của Quý Khách hàng đến khi nào vấn đề được giải quyết theo quy định của Bản Chính sách này;

e) napgameuytin có thể sử dụng các quy định Luật pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để áp dụng với Quý Khách hàng.

Điều 5: Điều khoản xử lý Lỗi & Sự cố.

5.1. Phát hiện lỗi hoặc giao dịch không hợp lệ/ chính xác:

Khi Quý Khách hàng có giao dịch nào trên napgameuytin chúng tôi sẽ gửi email thông báo tới Quý Khách hàng qua email Quý Khách hàng cung cấp. Nếu Quý Khách hàng có lý do để cho rằng tài khoản của Quý Khách hàng đang có vấn đề, hãy thông báo ngay cho napgameuytin biết khi:

a) Có thông báo giao dịch không chính xác.

b) Có giao dịch không hợp lệ được gửi tới tài khoản của Quý Khách hàng.

c) Có sự truy cập không hợp lệ vào tài khoản của Quý Khách hàng.

5.2. Thông báo lỗi hoặc giao dịch không hợp lệ/ chính xác tới napgameuytin: 

Thông báo tới napgameuytin nếu Quý Khách hàng tin rằng giao dịch của mình có xảy ra lỗi/ sự cố hoặc có giao dịch không hợp lệ/ chính xác trong tài khoản của Quý Khách hàng, xin vui lòng sử dụng một trong các cách liên hệ tới napgameuytin như sau:

a) Gọi điện Khiếu nại tới hotline của napgameuytin: 0792.000.792

b) Trao đổi trực tuyến với nhân viên hỗ trợ của napgameuytin thông qua box chat được tích hợp trên website của napgameuytin

Quý Khách hàng phải gửi thông báo tới napgameuytin trong thời hạn là hai mươi bốn (24) giờ làm việc kể từ khi Quý Khách hàng phát hiện ra lỗi hoặc sự cố.

5.3. Xem xét và xử lý thông báo của Quý Khách hàng: 

napgameuytin sẽ gửi thông báo kết quả điều tra về các trường hợp này trong vòng mười (10) ngày làm việc sau khi napgameuytin nhận được thông báo của Quý Khách hàng ( hoặc 20 ngày làm việc cho các Giao dịch đã hoàn thành). Nếu lỗi thuộc về phía napgameuytin – Chúng tôi sẽ khắc phục ngay lập tức. Tuy nhiên khi cần thêm thời gian, napgameuytin có thể sẽ dùng đến chín mươi (90) ngày để xem xét các khiếu nại cho các giao dịch đã hoàn thành hoặc bên ngoài Việt Nam.

5.4. Xử lý lỗi và Giới hạn:

napgameuytin phát hiện được quá trình giao dịch bị lỗi từ phía napgameuytin , chúng tôi sẽ sửa lỗi. Nếu lỗi xảy ra dẫn tới kết quả là số tiền Quý Khách hàng nhận được ít hơn số tiền thực tế giao dịch, chúng tôi sẽ thanh toán bù cho Quý Khách hàng. Nếu lỗi xảy ra và Quý Khách hàng nhận được số tiền hoàn lại nhiều hơn số tiền thực tế, chúng tôi sẽ trừ đi số tiền thừa vào lần giao dịch tiếp theo của Quý Khách hàng, hoặc qua tài khoản ngân hàng của Quý Khách hàng nếu có thể.

b) Nếu xảy ra lỗi khi các giao dịch chưa được hoàn thành, chúng tôi sẽ xử lý trường hợp lỗi của Quý Khách hàng trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận được phản hồi của Quý Khách hàng. Chúng tôi sẽ hỏi Quý Khách hàng có muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ nữa không. Nếu Quý Khách hàng trả lời “Không”. Chúng tôi sẽ thông báo tới phía ngân hàng nơi tài khoản của Quý Khách hàng được mở để hoàn tiền về tài khoản cho Quý Khách hàng trong vòng từ 3 -5 ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày Quý Khách hàng thông báo (không kể cuối tuần và nghỉ lễ). Trong trường hợp Quý Khách hàng trả lời: “muốn tiếp tục thực hiện dịch vụ” chúng tôi sẽ cung cấp lại dịch vụ mà Quý Khách hàng đã đặt sử dụng/mua trong vòng 48h làm việc.

c) Nếu xảy ra lỗi khi giao dịch đã được hoàn thành. Chúng tôi sẽ xử lý trường hợp lỗi của Quý Khách hàng trong vòng 20 ngày làm việc. Tuy nhiên khi cần thêm thời gian, napgameuytin có thể sẽ dùng đến chín mươi (90) ngày để xem xét các khiếu nại cho các giao dịch đã hoàn thành hoặc bên ngoài Việt Nam. Trường hợp này chúng tôi sẽ xem xét và trả kết quả cho Quý Khách hàng. Nếu lỗi của napgameuytin, chúng tôi sẽ trả dịch vụ mới cho Quý Khách hàng, hoặc hoàn tiền cho Quý Khách hàng về tài khoản tương ứng (Ví dụ: trường hợp trả mã thẻ đã được sử dụng trước thời gian chúng tôi trả dịch vụ cho Quý Khách hàng.)

d) Nếu lỗi xảy ra và kết quả là các giao dịch không được thực hiện hoặc với số tiền không đúng, napgameuytin sẽ chịu trách nhiệm cho các thiệt hại mà Quý Khách hàng phải chịu, trừ các trường hợp sau: gây ra;

1. Lỗi không phải do napgameuytin gây ra;

2. Số dư tài khoản của Quý Khách hàng (Tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng,…) không có đủ số tiền để thực hiện giao dịch;

3. Hệ thống của napgameuytin không hoạt động tốt và Quý Khách hàng “đã biết” về việc này khi tiến hành giao dịch;

4. Không chịu trách nhiệm sau khi bàn giao dịch vụ/sản phẩm (mã thẻ game, điện thoại,…) chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bảo bảo đảm an toàn thông tin thẻ. Mọi việc sử dụng thẻ trên sau thời gian trả thẻ. napgameuytin sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiêm.

5. Do đường truyền internet: Do lỗi đường truyền, lỗi kết nối từ, đứt cáp quang, đứt mạng…. do những lỗi đường truyền mà napgameuytin không thể can thiệp được.

6. Do các chính sách tạm giữ tiền từ phía Ngân hàng, chính sách kiểm duyệt giao dịch giao dịch từ phía hệ thống ngân hàng, tài khoản của Quý Khách hàng hoặc do đường truyền kết nối giữa napgameuytin và các ngân hàng mà Quý Khách hàng chọn thanh toán;

7. Trường hợp bất khả kháng như được nêu tại Điều 6 của Bản Chính sách này.

Điều 6: Trường hợp bất khả kháng.

napgameuytin có quyền được miễn trừ mọi trách nhiệm trong việc thực hiện Bản Chính sách này trong trường hợp bị cản trở hoặc ngăn cản bởi hỏa hoạn, lũ lụt, động đất hoặc thảm họa thiên nhên khác. Hoặc do việc đình công, bãi công, chiến tranh, bạo động, hoặc bất kỳ tình huống tương tự nào vượt quá sự kiểm soát của napgameuytin . Nếu napgameuytin không thể thực hiện nghĩa vụ với Quý Khách hàng do bất kỳ nguyên nhân nào nêu trên hoặc sự kiện nào tương tự. napgameuytin sẽ cố gắng gửi thông báo cho Quý Khách hàng về sự kiện đã xảy ra và hành động của chúng tôi.

Điều 7: Các hành động bị giới hạn.

Khi sử dụng napgameuytin Quý Khách hàng sẽ không được:

1. Vi phạm Bản Chính sách này và/hoặc tất cả các chính sách/quy định khác mà Quý Khách hàng đã đồng ý với napgameuytin

2. Vi phạm bản quyền, bằng sáng chế, bí mật kinh doanh hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác của napgameuytin và của các bên thứ ba liên quan;

3. Hành động có tính chất làm mất uy tín, phỉ báng, bôi nhọ, đe dọa hoặc quấy rối;

4. Cung cấp thông tin sai sự thật, gây hiểu lầm;

5. Gửi hoặc nhận các khoản tiền mà theo napgameuytin thì đó là các khoản tiền phi pháp hay có thể gọi là "Tiền đen";

6. Từ chối hợp tác điều tra, hoặc không cung cấp thông tin theo yêu cầu của napgameuytin

7. Quản lý một tài khoản kết nối tới một tài khoản khác vi phạm một trong những hành động bị giới hạn ở mục này;

8. Sử dụng dịch vụ napgameuytin theo cách để cố ý tạo ra các tranh chấp, khiếu nại, đòi bồi thường.

9. Tiết lộ thông tin của người sử dụng khác cho bên thứ ba hoặc sử dụng thông tin vào những mục đích tiếp thị/quảng cáo mà Quý Khách hàng

chưa được cho phép;

10. Có những hành động vượt quá giới hạn hoặc chuyển các lệnh không hợp lệ lên hệ thống của napgameuytin 

11. Phát tán virus, Trojan, worms hoặc các chương trình máy tính có hại gây trở ngại, gian lận hoặc ảnh hưởng tới hệ thống, dữ liệu hoặc thông tin của người sử dụng khác và/hoặc của napgameuytin

12. Sử dụng bất kỳ các loại robot, spider, các thiết bị tự động khác hoặc thực hiện thủ công để giám sát hay sao chép website của napgameuytin mà không được chúng tôi cho phép;

13. Sử dụng các thiết bị, phần mềm để vượt qua (hoặc phá) các biện pháp mà napgameuytin thiết lập nhằm đảm bảo an toàn hệ thống của napgameuytin

14. Hành động làm mất kết nối napgameuytin từ nhà cung cấp dịch vụ internet hoặc các nhà cung cấp khác;

Điều 8: Tranh chấp với napgameuytin.

Nhiệm vụ của chúng tôi là luôn lắng nghe, học hỏi và rút kinh nghiệm để ngày càng cung cấp cho Quý Khách hàng những dịch vụ tốt nhất với giá cạnh tranh và cố gắng làm hài lòng khách hàng bằng cách thực hiện tốt điều đó. Vì vậy, nếu có bất cứ vấn đề tranh chấp nào giữa Quý Khách hàng và napgameuytin , thì trước tiên Quý Khách hàng hãy vui lòng liên hệ tới Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của napgameuytin theo một trong các phương thức sau:

a) Gọi điện Khiếu nại tới hotline của napgameuytin: 0792.000.792

b) Trao đổi trực tuyến với nhân viên hỗ trợ của napgameuytin thông qua box chat được tích hợp trên website của napgameuytin

* Lưu ý: Nhân viên của napgameuytin làm việc từ 8h30 tới 18h30 các ngày từ thứ 2 tới thứ 6, thứ bảy làm từ 8h00 tới 12h00; nghỉ chiều thứ bảy và các ngày chủ nhật.

Luật và Tòa án cho sự tranh chấp: 

Quý Khách hàng đồng ý rằng, tất cả các tranh chấp nếu có giữa Quý Khách hàng và napgameuytin nếu không giải quyết được thông qua thỏa thuận hoặc thương lượng giữa hai bên sẽ được đưa ra giải quyết tại tòa án theo Luật quy định của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Tranh chấp không thích hợp:

Tất cả các yêu cầu Quý Khách hàng đưa ra để chống lại napgameuytin sẽ được giải quyết theo quy định tại Bản Chính sách này. Các yêu cầu mang tính đối lập Bản Chính sách này sẽ được xem là các vấn đề kiện tụng/tranh chấp không thích hợp và là một sự vi phạm đối với Bản Chính sách này. Và thông qua bản thông báo của napgameuytin về vấn đề kiện tụng/tranh chấp không thích hợp được gửi tới bạn, bạn đã thất bại trong việc yêu cầu giải quyết tranh chấp với napgameuytin

Không từ bỏ:

Với tất cả sự tôn trọng giành cho khách hàng của mình, chúng tôi tin rằng sự thất bại trong việc giải quyết các tranh chấp giữa bạn và napgameuytin sẽ không ảnh hưởng đến các công việc khác liên quan khi bạn sử dụng dịch vụ của

Không bảo đảm:

a) Chúng tôi không đảm bảo an toàn cho các vấn đề nằm ngoài tầm kiểm soát của napgameuytin 

b) napgameuytin không đảm bảo sự kết nối liên tục, không bị gián đoạn khi bạn truy cập và sử dụng dịch vụ của chúng tôi bởi vì napgameuytin phụ thuộc vào nhiều yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi như hạ tầng mạng của nhà cung cấp dịch vụ internet, nhà cung cấp đường truyền…

• Lưu ý: Khi đã sử dụng napgameuytin, có nghĩa là Quý Khách hàng đã hoàn toàn tự nguyện đồng ý với tất cả các quy định trong Bản Chính sách này.